Contact

Name: Mr.Cui
Mobile: 13905291901
Telephone: 0511-86338898
Fax: 0511-86477917
Mail: china_gr@163.com
Website: www.jsguangrui.com
Address: Wangxiang road,Wangxiang village,Pichen,Danbei,Danyang

Contact us

Jiangsu Guangrui Auto Parts Co., Ltd
name:Mr.Cui
mobile:13905291901
telephone:0511-86338898
mail:china_gr@163.com
address:Wangxiang road,Wangxiang village,Pichen,Danbei,Danyang
website:www.jsguangrui.com